Julkaistu Jätä kommentti

Mittojen ottaminen purjeen suunnittelun tueksi

Tässä artikkelissa esitetään mittojen ottaminen purjeiden suunnittelu varten. Konkreettisena esimerkkinä käytetään Sunwind 27 -purjeveen mittoja, jotka otettiin isopurjeen ja rullagenuan purjeiden suunnittelua varten. Sunwindin mittaamisen proseduuri on sovellettavissa yleisellä tasolla myös muihin veneisiin. MIttojen ottaminen on edellytys suunnittelua varten. Käytännössä mitat tarvitaan, jotta 3D-mallinnus purjeista voidaan toteuttaa ja leikata purjekankaat veneen takilaan ja kansiosiin täydellisen sopiviksi. Lopputulos ilmenee käytettävinä ja hyvin muotonsa pitävinä purjeina.

Isopurjeen ja genuan keskeiset mitat

Purjeiden suunnittelussa pääsee alkuun muutamilla perusmitoilla, joita täydennetään venekohtaisilla tarkentavilla mitoilla. On hyvin todennäköistä, että sinun veneestä löytyy tiedot, joissa kuvataan veneen alkuperäisen suunnittelijan purjevalinnat. Purjeet tulevat Sunwind 27 -veneeseen, jonka mitat löysin sail boat data –sivustolta. Nämä mitat ovat kuitenkin viitteellisiä ja siksi veneen purjeiden suunnittelua määrittävät alueet mitattiin veneellä mittavirheiden tarkistamiseksi.

Purjeiden ja takilan mittaamisessa käytetyt lyhenteet

Suunnittelun tueksi tarvitaan veneen takilan eri osien väliset mitat. Perusasetelmana on, että mitat muodostetaan neljästä etäisyydestä, jotka ilmaistaan kirjainlyhentein E, I, J ja P. Lisäksi tarvitaan tieto maston asennustavasta, joka voi olla kanteen kiinnitettävä tai katon läpivientinä kölin päälle. Kummassakin tapauksessa maston pituus tarvitsee mitata. Tarvittavia täydentäviä tietoja ovat kuinka monta saalinkiparia mastossa on sekä niiden kulma suhteessa mastoon.

Alla olevassa taulukossa on esitetty kirjainlyhenteet, niiden merkitys sekä Sunwind 27 veneen mitat. Vastaavasti taulukon alla olevassa kuvassa on esitetty kirjainlyhenteitä vastaavat purjeiden mittaamisalueet.

LyhenneIsopurjeMitta (m)
EAlaliikin pituus mitattuna puomia pitkin3,5
PEtuliikin mitta ison nostimen huippukohdasta mastoa pitkin puomin yläreunaan / etukulman kiinnityskohtaan9,8
Etupurje
IMitta nostimen huipusta veneen kanteen8,67
JEtupurjeen kolmion alareuna mitattuna kantta pitkin maston etureunasta etuharuksen kiinnityskohtaan2,75
Sunwind 27 -isopurjeen ja etupurjeen mittojen lyhenteet, selitykset sekä mitat.
Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *