Purjeiden suunnittelu

Meille keskeistä uusien purjeiden suunnittelussa on asiakkaan purjehduskokemus, joka ohjaa kehittämistä kohti onnistunutta lopputulosta. Tavoitteeseen päästään toiminnallisten ja esteettisten materiaalien muokkaamisella tarkoituksenmukaisiksi ja käytettäviksi purjeiksi, joiden lopullinen olemus todentuu merellisessä ympäristössä purjehtien. Uusien purjeiden suunnittelussa huomioimme erityisesti käytettävyyden, turvallisuuden sekä toiminnallisuuden vaatimukset, jotka rakentavat kohti ainutlaatuista purjehduskokemusta.

Suunnitteluprosessi

Vaiheittainen suunnitteluprosessimme sisältää viisi vaihetta, joiden läpikäyminen yhdessä asiakkaan kanssa mahdollistaa onnistuneet suunnitteluvalinnat. Käytännössä onnistunut purjeratkaisun lähtäkohtana on halu ymmärtää veneen, ympäristön ja veneen jäsenistön vuorovaikutuksellisia suhteita, jotka yhdessä rakentavat kohti ainutlaatuista purjehduskokemusta.

Purjeiden suunnittelun lähtökohtana voi olla esimerkiksi purjehduskokemuksen parantaminen.

Lähtökohta

Purjeiden suunnittelun lähtökohtana voi olla esimerkiksi mielessäsi oleva purjeratkaisu, jota voimme yhdessä jalostaa eteenpäin. Perusideana on, että työskentely toteutuu vaiheittain alkuideasta valmiiksi purjeeksi saakka. Kannattaa lähteä rohkeasti liikkeelle vaikka alkuajatus ei olisikaan valmis. Usein purjemateriaalien kokeileminen ja värivaihtoehtojen näkeminen auttavat hahmottamaan toiveita.

Tarpeiden tunnistaminen

Purjehdustavan ja -tavoitteiden hahmottaminen toimivat lähtökohtina purjetyypin ja käytettävien materiaalien valinnassa. Perusidea on, että käymme yhdessä läpi millaisessa ympäristössä sekä keiden kanssa purjehdit. Näiden taustatietojen avulla valitsemme sopivat ja kustannustehokkaat tekniikat ja materiaalit. Tässä vaiheessa saat meiltä myös tarjouksen, jossa kuvataan työn sisältö, tarvikkeet sekä käytettävät materiaalit.

Inspiroivat materiaalit ohjaavat purjeiden suunnitteluvalintoja.
Venekohtaisten mittojen ottaminen johtaa onnistuneisiin purjeisiin.

Purjealueen mittaaminen

Tarkkojen venekohtaisten mittojen ottamisella luodaan edellytykset onnistuneiden purjeratkaisujen rakentamiselle. On hyvin todennäköistä, että samanlaisissa cruising-veneissä todelliset purjemitat ovat erilaiset. Esimerkiksi halssikulman korkeus rullalaitteessa sekä skuuttauskulmat kannessa ovat veneissä yksilöllisiä. Tarkkojen mittojen sekä purjehtijan taustatietojen avulla pystymme luomaan juuri sinun veneeseen täsmällisesti soveltuvat, kauniit ja toimivat purjeet.

Purjeen mallinnus, leikkaaminen ja saumaus

Purjeiden suunnittelun sisältää kolme vaihetta: mallintaminen, kankaiden leikkaaminen paneeleiksi ja purjepaneelien neulominen purjeiksi. Prosessin aikana saat nähtäväksesi välivaiheiden tuotokset, jotka konkretisoivat suunnittelutavoitteita. Näin varmistamme, että asiakkaat voivat lausua toiveensa ääneen ja purjeet koetaan täydellisesti sopiviksi.

Purjeiden suunnittelun kolme vaihetta: mallinnus, kankaiden leikkaaminen ja neulominen.
Purjeiden toiminnallisuus käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa oikeassa käyttöympäristössä.

Purjeiden testaus ja käyttöönotto

Lopuksi käymme valmiit purjeet läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Usein tämä toteutuu veneelläsi paikanpäällä tai vaihtoehtoisesti voimme tavata etäyhteyden kautta. Purjeiden luovutuksen yhteydessä saat meiltä purjeille opastetun käyttöönoton sekä huolto-ohjeet.