Julkaistu Jätä kommentti

Kumppanuuteen perustuvaa purjeneulomoa kehittämässä

Tässä artikkelissa kerron EfxSailsin purjeneulomon kehittämisestä. Lähtökohtana on ollut luoda purjeiden kehittämistä varten tila, jossa voin suunnitella ja rakentaa purjeita sekä veneilyä helpottavia palveluratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa. Tämä tarkoittaa samalla, että EfxSails ei valmista vain purjeita. Sen sijaa kyse purjehduskokemuksen kohottamiselle ja kumppanuudelle, jonka tuotoksena syntyvät turvalliset, toiminnalliset sekä kestävät kauniit purjeet.

“Every ship is a prototype”

RollsRoyce Marine varatoimitusjohtaja

Purjeiden suunnittelu ja rakentaminen veneeseen on antoisa, mutta myös tarkuutta vaativa prosessi. Huomioimalla kunkin veneen yksityiskohtaiset vaatimukset voidaan luoda purje, joka kohottaa purjehduskokemusta. Onnistunut cruising-purje on kaunis, käytettävä sekä turvallinen. Jotta näihin tavoitteisiin päästää tarvitaan soveltuva työtila sekä työskentelyvälineet.

Purjeiden suunnittelutila – enemmän kuin purjeneulomo, mutta myös sitäkin

Purjeet vaativat työstämiseen tilaa sekä tarkoituksenmukaiset työkalut. Purjeet ovat pinta-alaltaan suuria ja niiden levittäminen tasaiselle alueelle on tärkeää, jotta purjeen kokonaismuotoa pystytään muokkaamaan. Lisäksi laitteiston täytyy tukea kokonaisprosessia kattaen suunnittelun alkuvaiheen, prototypoinnin sekä toteutuksen. Huomionarvoista on, että purjeet tulevat testattaviksi vasta veneeseen asennettuna ja käyttöönotettuna. Tämä näkökulma laajentaa koko purjeiden suunnittelun laajemmaksi toiminnaksi, kuin purjeneulomoksi. Purjeiden tekijälle purjemuodot todentuvat, kun purje on ylhäällä mastossa, tuuli tarttuu kankaaseen ja siipimäinen purjemuoto asettuu venettä kuljettamaan.

Purjeiden konkreettiseen käsintyöstämiseen liittyy kankaiden levittämistä, niiden leikkaamista, paneelien asettelua, saumaamista ja neulomista sekä reikien lyömistä ja purjekomponenttien asentamista. Näissä vaiheissa yhdistyvät uusimmat teknologiat vuosisatojen aikana kehitettyihin hyväksi havaittuihin käsityötekniikoihin. Käytännössä purjeita työstetään luomalla 3D-mallinnuksia, ohjaamalla piirturi-leikkurirobottia, ompelemalla teollisuusompelukoneilla sekä viimeistelemällä erilaisilla käsityökaluilla. Oleellista on, että kussakin työvaiheessa käytetään soveltuvia tekniikoita, jotka tekevät purjeista toimivat, turvalliset ja kulutusta kestävät.

Purjeiden suunnittelu vaatii asiantuntijuutta

Purjeiden suunnitteluosaaminen syntyy ajan kanssa. Suhtaudunkin moninaisiin suunnitteluhaasteisiin uteliaan maltillisesti ja lähestymällä purjeiden muotoilua tieteen ja teknologiakehityksen keinoin sekä purjehdusestetiikasta ammentaen. Yhdistämällä näitä osa-alueita rakentuu purjeneulomon asiantuntijuus, joka perustuu kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja purjehduskokemuksen mahdollistamiseen. Ymmärrän, että tämä asiantuntemus rakentuu vuosien aikana toistuvien kokeilujen kautta. Oleellista onkin jatkuva kehittyminen sekä uusien purjepalveluratkaisujen luominen yhdessä asiakkaiden kanssa. Lisäksi purjeiden suunnitteluratkaisujen toteuttamisessa hyödynnämme alan parhaita toimijoita sekä heidän asiantuntijuuttaan. Tästä esimerksi purjekankaita kehittävä Contender Sailcloth, jonka valikoimasta löytyy purjekangasratkaisut monipuoliseen purjehdukseen.

Uudet purjemateriaalit, teknologiat ja työkalut – suunnittelija luo niitä hyödyntämällä purjehduskokemusta tukevat ratkaisut.

Nykyisessä toimintamuodossa pystyn tarjomaan palvelua pienten ja keskikokoisten veneiden purjeiden suunnitteluun. Tätä tukee vaativaan työstöön tarkkaan valikoitu koneet ja kalusto, joiden avulla toteutetaan vaativat purjetyöt. Tämä lähestymistapa mahdollistaa sen, että purjeet suunnitellaan ja rakenetaan yhdessä paikassa. Näin mahdollisten huoltojen ja korjausten tekeminen on myös helpompaa. Kesälle 2021 valmistuu kolmen veneen purjeet, joista kerron myöhemmin erillisissä julkaisuissa näillä sivuilla. Mikäli uudet purjeet kiinnostavat, niin kerron mielelläni lisää vaihtoehdoista.

Purjepaneelien piirtäminen toteutetaan X/Y-piirturikädellä.
Matti Luhtala
Matti Luhtala

Kiinnostukseni purjekokeiluihin kumpuaa halusta ymmärtää, miten innovatiiviset kankaat, materiaalit ja teknologiat mahdollistavat innoittavan purjehduskokemuksen. Voit olla minuun yhteydessä, jos haluat kuulla kehittämistyöstäni tai muuten vain keskustella veneilystä ja merellisistä aiheista hyvän kahvin äärellä.